วาระ/รายงาน การประชุม กบร

ลำดับ หัวข้อ ครั้งที่ วันที่ สถานที่
58 ระเบียบวาระการประชุมขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนางานสาธารณสุขศรีสะเกษ สัญจร ครั้งที่ 9/2566 9 2023-09-27 ห้องประชุมอาคารส่งเสริมสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ
57 ระเบียบวาระการประชุมขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนางานสาธารณสุขศรีสะเกษ สัญจร ครั้งที่ 8/2566 8 2023-08-31 ห้องประชุมโรงพยาบาลกันทรารมย์ อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ
56 ระเบียบวาระการประชุมขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนางานสาธารณสุขศรีสะเกษ สัญจร ครั้งที่ 7/2566 7 2023-08-03 ห้องประชุมราษีนุสรณ์ ชั้น 4 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลราษีไศล อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ
55 ระเบียบวาระการประชุมขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนางานสาธารณสุขศรีสะเกษ สัญจร ครั้งที่ 6/2566 6/2566 2023-06-30 โรงเรียนพยุห์วิทยา
54 ระเบียบวาระการประชุมขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนางานสาธารณสุขศรีสะเกษ สัญจร ครั้งที่ 5/2566 5/2566 2023-06-02 โรงพยาบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ
53 ระเบียบวาระการประชุมขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนางานสาธารณสุขศรีสะเกษ สัญจร ครั้งที่ 4/2566 4 2023-04-28 ห้องประชุมโรงพยาบาลกันทรลักษ์ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
52 ระเบียบวาระการประชุมขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนางานสาธารณสุขศรีสะเกษ สัญจร ครั้งที่ 3/2566 3 2023-03-31 โรงพยาบาลศรีรัตนะ
51 ระเบียบวาระการประชุมขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนางานสาธารณสุขศรีสะเกษ สัญจร ครั้งที่ 2/2566 2 2023-02-28 ห้องประชุมโรงพยาบาลไพรบึง อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ
50 ระเบียบวาระการประชุมขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนางานสาธารณสุขศรีสะเกษ ครั้งที่ 1/2566 ปีงบประมาณ 2566 1 2023-01-31 ห้องประชุมอาคารส่งเสริมสุขภาพ
49 การประชุมขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนางานสาธารณสุขศรีสะเกษ ครั้งที่ 12/2565 12 2022-12-28 ห้องประชุมอาคารส่งเสริมสุขภาพ
48 การประชุมขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนางานสาธารณสุขศรีสะเกษ ครั้งที่ 11/2565 11 2022-11-30 ห้องประชุมอาคารส่งเสริมสุขภาพ
46 การประชุมขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนางานสาธารณสุขศรีสะเกษ ครั้งที่ 10/2565 10 2022-10-31 ห้องประชุมอาคารส่งเสริมสุขภาพ
45 การประชุมขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนางานสาธารณสุขศรีสะเกษ ครั้งที่ 9/2565 9 2022-09-27 ห้องประชุมอาคารส่งเสริมสุขภาพ
44 ระเบียบวาระการประชุมขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนางานสาธารณสุขศรีสะเกษ ครั้งที่ 8/2565 8 2022-08-29 อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
43 ระเบียบวาระการประชุมขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนางานสาธารณสุขศรีสะเกษ 7 2022-08-02 ห้องประชุมอาคารส่งเสริมสุขภาพ
42 ระเบียบวาระการประชุมขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนางานสาธารณสุขศรีสะเกษ ปีงบประมาณ ปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 6 6 2022-06-30 ห้องประชุมอาคารส่งเสริมสุขภาพ
41 ระเบียบวาระการประชุมขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนางานสาธารณสุขศรีสะเกษ 5 2022-06-06 ห้องประชุมโรงพยาบาลปรางค์กู่ อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ
40 ระเบียบวาระการประชุมขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนางานสาธารณสุขศรีสะเกษ 4 2022-04-29 ห้องประชุมอาคารส่งเสริมสุขภาพ
39 ระเบียบวาระการประชุมขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนางานสาธารณสุขศรีสะเกษ ครั้งที่ 3/2565 ปีงบประมาณ 2565 3 2022-04-01 อำเภอโนนคูณ
38 ระเบียบวาระการประชุมขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนางานสาธารณสุขศรีสะเกษ ครั้งที่ 2/2565 2 2022-02-28 ห้องประชุมอาคารส่งเสริมสุขภาพ